SEARCH

Minggu, 04 September 2011

SURAT KUASA PENGISIAN BIODATA


SURAT KUASA PENGISIAN BIODATA

Posted by Taqdir's Blog | Posted on 18:26 | Posted in

SURAT KUASA PENGISIAN BIODATA

 
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Lengkap            : ……………………………………………………………………..
Tempat/tgl Lahir/usia        : ……………………………………………………………………..L/P*)
Pekerjaan            : ……………………………………………………………………..
Alamat                : ……………………………………………………………………..
Memberikan kuasa kepada    : ……………………………………………………………………..
Nama lengkap            : ……………………………………………………………………..
Tempat/tgl lahir/usia        : …………………………………………………………………….. L/P*)
Pekerjaan            : ……………………………………………………………………..
Alamat                : ……………………………………………………………………..
Untuk mengisi biodata Akta Kelahiran, sesuai keterangan yang saya berikan seperti keadaan yang sebenarnya, atas nama :
1. Nama lengkap        : ……………………………………………………………………..
Tempat/tgl lahir/usia        : …………………………………………………………………….. L/P*)
2. Nama lengkap        : ……………………………………………………………………..
Tempat/tgl lahir/usia        : …………………………………………………………………….. L/P*)
3. ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..20….
Yang di beri kuasa,                        Yang memberi kuasa
                                    Materai
                                    Rp.6000

 
(…………………………………..    )                    (…………………………………..    )    
*)coret yang tidak sesuai
Doc/endah/budhay/kemat/pages1